Hora

Archiv směrnic

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP (platné od 20. 9. 2017, tj. pro výzvu MAS č. 1 v IROP)

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP (platné od 7. 2. 2018)

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP (platné od 19. 2. 2018), tj. od výzvy č. 2 v IROP)

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP (platné od 2. 10. 2018)

Interní postupy MAS Stolové hory pro OPŽP  (platné od 15. 2. 2019)

Interní postupy MAS Stolové hory pro PRV (platné od 13. 11. 2017)