Hora

Vyhlašujeme výzvu MAS č. 1/ OP TAK

Chcete otevřít prodejnu s automatickým provozem 24/7? Potřebujete nové webové stránky s e-shopem? Už dlouho plánujete zrobotizovat výrobu ve vaší firmě? Přesně pro tyto, ale i mnohé další záměry je určen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).


Vyhlašujeme první výzvu MAS k předkládání Návrhu projektů v novém Programovém rámci OP TAK pro mikro, malé a střední podniky. Uzávěrka příjmu Návrhů projektů je 29.2.2024 v 15 hodin.

HARMONOGRAM VÝZVY:

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí na MAS: 20.11.2023

Seminář pro žadatele: 7.12.2023 v 16 hodin

Uzávěrka příjmu Návrhu projektů na MAS: 29.2.2024 v 15 hodin

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Robotizace, automatizace, digitalizace

Web, e-shop, cloudové služby

Komunikační a identifikační infrastruktura

 

MÍRA A REŽIM SPOLUFINANCOVÁNÍ: celkové způsobilé výdaje min. 250 000 Kč a max. 2 140 000 Kč, z toho 50 % dotace v režimu de minimis

 

ALOKACE VÝZVY : 3 260 000 Kč (V případě, že součet požadované dotace Návrhů projektů přijatých v této výzvě nepřekročí alokaci výzvy, bude po ukončení příjmu vyhlášena další Výzva MAS.)

 

S veškerými dotazy i případnými konzultacemi záměrů se obracejte na kolegyni Terezu Hanušovou na e-mailové adrese hanusova@mas-stolovehory.cz nebo na telefonu 608 638 755.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Výzva MAS Stolové hory

Podnikatelský záměr MAS Stolové hory

Harmonogram výzev MAS Stolové hory

Interní postupy OP TAK