Hora

Vyhlašujeme výzvu MAS č. 1/ OP TAK

Chcete otevřít prodejnu s automatickým provozem 24/7? Potřebujete nové webové stránky s e-shopem? Už dlouho plánujete zrobotizovat výrobu ve vaší firmě? Přesně pro tyto, ale i mnohé další záměry je určen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).


Vyhlašujeme první výzvu MAS k předkládání Návrhu projektů v novém Programovém rámci OP TAK pro mikro, malé a střední podniky. Uzávěrka příjmu Návrhů projektů je 29.2.2024 v 15 hodin.

HARMONOGRAM VÝZVY:

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí na MAS: 20.11.2023

Seminář pro žadatele: 7.12.2023 v 16 hodin

Uzávěrka příjmu Návrhu projektů na MAS: 29.2.2024 v 15 hodin

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Robotizace, automatizace, digitalizace

Web, e-shop, cloudové služby

Komunikační a identifikační infrastruktura

 

MÍRA A REŽIM SPOLUFINANCOVÁNÍ: celkové způsobilé výdaje min. 250 000 Kč a max. 2 140 000 Kč, z toho 50 % dotace v režimu de minimis

 

ALOKACE VÝZVY : 3 260 000 Kč (V případě, že součet požadované dotace Návrhů projektů přijatých v této výzvě nepřekročí alokaci výzvy, bude po ukončení příjmu vyhlášena další Výzva MAS.)

 

S veškerými dotazy i případnými konzultacemi záměrů se obracejte na kolegyni Terezu Hanušovou na e-mailové adrese hanusova@mas-stolovehory.cz nebo na telefonu 608 638 755.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Výzva Místní akční skupiny Stolové hory

Podnikatelský záměr MAS Stolové hory

Harmonogram výzev MAS Stolové hory

Interní postupy OP TAK

Pozvánka na seminář pro žadatele

Kritéria administrativní kontroly

Zápis ze zasedání rady MAS – 2.4.-5.4.2024

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise