Hora

Vyhlašujeme výzvu pro zemědělce, majitelé lesů, školy a spolky

Dnes, tedy 27. 4. 2023 , jsme vyhlásili výzvu na příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Co se pod touto zkratkou skrývá? Dotační podpora ve výši 45 – 80 % na projekty z oblastí zemědělství a lesnické techniky. Druhá část výzvy je určená pro rozvoj společenského či komunitního života a vzdělávání na venkově. Díky tomu můžeme podpořit menší projekty, které zlepší podmínky pro fungování spolků, knihoven nebo základních a mateřských škol. Příjem žádostí bude trvat do 7. 6. 2023, v případě zájmu o konzultace vašich nápadů se prosím zúčastněte seminářů, které pro vás pořádáme na začátku května. Prezentace ze semináře zde také zveřejníme, pro bližší informace se obracejte co nejdříve na Mirku Soldánovou, e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz

Více informací o výzvě, bodovém zvýhodnění projektů, přístupu do systému Portál Farmáře a způsobu podání žádosti se dozvíte na tomto odkaze: www.mas-stolovehory.cz/7-vyzva-prv/

Celkové finanční prostředky na výzvu činí téměř 1,5 milionu korun. Pro jednotlivé oblasti to je:

zemědělství: 504 843 Kč

technika pro majitelé lesů: 250 000 Kč

ZŠ, MŠ, spolky a knihovny: 700 000 Kč

Musí se jednat o investiční projekty v minimální výši 50 tisíc korun. V oblasti zemědělství je možné nakoupit nové stroje a technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Majitelé lesů, jejichž les má minimální výměru 3 ha, mohou s 50% dotační podporou zakoupit lesnické technologie jako jsou navijáky za traktor, vyvážečky, motorové pily či profesionální křovinořezy.

Široké spektrum nového vybavení či technologií je s podporou ve výši 80 % nabízeno i mateřským a základním školám, knihovnám či spolkům. Nové vybavení do tříd, rekonstrukce zázemí pro pedagogy nebo zakoupení chytrých technologií může podpořit rozvoj škol v regionu. Spolky, ať už se jedná o myslivce, divadelní ochotníky, zahrádkáře, Sokol, skauty a mnohé další, mohou využít taktéž 80% dotaci na zakoupení například nábytku a technologií do spolkových místností, nůžkových stanů, lavic a stolů nebo ozvučovací techniky pro venkovní akce.

 

Máte-li zájem získat bližší informace, zúčastněte se seminářů.

První seminář pro oblast zemědělství a lesnictví se uskuteční 9. 5. 2023 od 15:00

Druhý seminář pro oblast mateřských a základních škol, spolků a knihoven se uskuteční 10. 5. 2023 od 15:00.

Oba semináře se budou konat v budově Obecního úřadu ve Velkém Poříčí, Náměstí 102, 549 32 ve druhém patře v zasedací místnosti MAS.

Na semináře je nutné se přihlásit  nejpozději do 8. 5. 2023 na e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz