Hora

Vyhlašujeme výzvu MAS č. 2/ OP TAK

Chcete otevřít prodejnu s automatickým provozem 24/7? Potřebujete nové webové stránky s e-shopem? Už dlouho plánujete zrobotizovat výrobu ve vaší firmě? Přesně pro tyto, ale i mnohé další záměry je určen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).


Vyhlašujeme druhou výzvu MAS k předkládání Návrhu projektů v novém Programovém rámci OP TAK pro mikro, malé a střední podniky. Uzávěrka příjmu Návrhů projektů je 16.8.2024 v 15 hodin.

HARMONOGRAM VÝZVY:

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí na MAS: 20.6.2024

Seminář pro žadatele: 9.7.2024 od 14 hodin

Uzávěrka příjmu Návrhu projektů na MAS: 16.8.2024 v 15 hodin

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Robotizace, automatizace, digitalizace

Web, e-shop, cloudové služby

Komunikační a identifikační infrastruktura

 

MÍRA A REŽIM SPOLUFINANCOVÁNÍ: celkové způsobilé výdaje min. 250 000 Kč a max. 2 140 000 Kč, z toho 50 % dotace v režimu de minimis

 

ALOKACE VÝZVY : 1 552 881 Kč

 

S veškerými dotazy i případnými konzultacemi záměrů se obracejte na kolegyni Terezu Hanušovou na e-mailové adrese hanusova@mas-stolovehory.cz nebo na telefonu 608 638 755.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Výzva Místní akční skupiny Stolové hory

Podnikatelský záměr MAS Stolové hory

Harmonogram výzev MAS Stolové hory

Interní postupy OP TAK

Pozvánka na seminář pro žadatele

Kritéria administrativní kontroly