Hora

Setkání k dotačním příležitostem v Operačním programu Zaměstnanost+

Ve středu 13. října proběhlo v sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí setkání k dotačním možnostem v novém programovém období v Operačním programu Zaměstnanost+. Byli jsme potěšeni účastí a především aktivitou všech zúčastěných, pro které jsme nachystali netradiční formu spolupráce v různých skupinách metodou world café. Věříme, že i pro příchozí bylo podobné setkání přínosné a kromě toho, že mohli mluvit o tématech, která je zajímají a tíží, se mohli seznámit mezi sebou. Mezi přítomnými totiž byli nejen zástupci sociálních služeb, ale také zástupci obcí a měst, Úřadu práce, knihoven i aktivní občané.

V následujících měsících budeme připravovat různé formy projektů, které bychom mohli v příštích letech realizovat. Ty potom budou předloženy našemu nejvyššímu orgánu Valné hromadě, která definitivně rozhodne, jakému tématu (či více tématům) se budeme věnovat.

Zápis ze setkání 


Můžete se také podívat na již hotovou a schválenou část strategie – Koncepční část, kde se také věnujeme sociálním tématům.