Hora

S MASkou jsme vidět 3 – podpora vaší akce

Plánujete v příštích týdnech či měsících pořádat společenskou, kulturní, sportovní či jinou volnočasovou akci v území MAS Stolové hory?

Pokud ano, neváhejte a spolupracujte s Místní akční skupinou Stolové hory, která vám na vaši akci může přispět až 5 000 Kč!

CO JE CÍLEM AKCE “S MASkou jsme vidět”?

 • Propagace SCLLD MAS Stolové hory, z. s., rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí jak mezi sebou navzájem, tak s MAS Stolové hory.
 • Vytváření společné kulturní identity a prohlubování ztotožnění obyvatel a organizací s územím MAS Stolové hory – s místem, kde jsme doma.

CO NAPŘÍKLAD PODPORUJEME?

 • rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.)
 • pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích)
 • aktivity za účelem ochrany přírody
 • ochrana místního kulturního dědictví a tradic
 • aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu
 • aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze;

Podmínkou je, aby se akce konala v období 30. 7. 2021 – 31. 12. 2021.

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT?

 • nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), právnické osoby, církve a jejich organizace, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, fyzické osoby / OSVČ

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • vyplnit FORMULÁŘ a doručit jej s přílohami na MAS do 30.  června 2021
 • počkat na výsledky jednání hodnotitelské komise a rady MAS o poskytnutí příspěvku na vaší akci do 26. července 2021

Kontaktní osoba pro podání žádosti/formuláře: David Hauschke, projektový manažer, email: hauschke@mas-stolovehory.cz, tel.: +420 730 514 364.


VÍCE INFORMACÍ ZDE:

Pravidla propagace

Formulář žádosti

Smlouva o propagaci


Můžete se podívat také na fotky z předešlé výzvy S MASkou jsme vidět 2