Hora

Seminář pro zemědělce

Dne 16. ledna 2018 se na Slavném uskutečnil seminář, který zorganizovala Místní akční skupina Stolové hory s podporou Celostátní sítě pro venkov. Zemědělci a zájemci o téma zemědělství získali přehled o dotačních možnostech z Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní akční skupiny. Dále zástupkyně Celostátní sítě pro venkov představila tuto organizaci a zároveň prezentovala možné formy spolupráce se zemědělci. Následně manželé Vávrovi ze Suchého dolu přítomným představili, jak se zapojili do dobrovolnické sítě na ekofarmách a podělili se o své zkušenosti s praktickým fungování dobrovolníků na farmě. Ročně na jejich statku za ubytování a stravu pracuje několik většinou mladých nadšenců z celého světa. Z Uherska přijel pan Novák, jenž prezentoval příspěvek na téma manufakturní výroba potravin lokálních zdrojů, které jsou k dostání ve čtyřiceti obchodech převážně v Pardubickém kraji a také popsal, jak na svém Statku Uhersko organizuje společenské události a podnikání diverzifikoval výrobou peletek. Pan Dostál přítomné provedl po penzionu a diskuzí seminář skončil.

Akce se konala v příjemném prostředí penzionu Májka na Slavném a jelikož se seminář setkal s pozitivním ohlasem, budeme mít zájem na tom, abychom i v budoucnu mohli vytvořit prostor nejen pro získávání nových informací, ale také pro sdílení zkušeností místních nadšenců do zemědělství. Je to právě zemědělství, které značnou měrou formuje náš krásný region a zároveň vytváří podmínky obživy a často pobízí rozvoj turistického ruchu.