Hora

Spolek Energetická komunita Stolové hory

Téma komunitní energetiky je od jara 2022, kdy Česko zasáhla energetická krize, stále více aktuální. Právě komunitní energetika je jedním z východisek z krize, neboť nabízí větší nezávislost na zdrojích. Chystaná legislativa v oblasti energetiky do těchto úvah přinese nový prvek, totiž umožní fungování komunitních energetických společenství. Ta by zapojeným obcím, firmám i domácnostem zajistila přístup na energetický trh, umožnila by jim aktivně se podílet na výrobě elektřiny a získat tak nad svou energetickou situací kontrolu.