Hora

Pozvánka na seminář pro žadatele – vzdělávání – 3. výzva MAS v IROP

MAS dne 15. 4. 2024 vyhlašuje dotační výzvu zaměřenou na vzdělávání.

V té souvislosti si vás dovolujeme pozvat na seminář pro žadatele, který se bude konat 17. 4. 2024 v 15 hod ve 2. patře budovy úřadu  městyse Velkého Poříčí.

 

Text výzvy a přílohy (kritéria hodnocení, osnova studie proveditelnosti) naleznete zde: https://www.mas-stolovehory.cz/dotace-pro-zadatele/irop/aktualne-vyhlasene-vyzvy-irop/vzdelavani-i/

Dalšími dokumenty, které dále definují podmínky výzvy (kdo může žádat, na co apod.) jsou podklady k nadřazené výzvě č. 48 IROP, především specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy (viz: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop).

 

Pokud byste uvažovali se v MAS o dotační prostředky ucházet, prosím ozvěte se Pavlovi Rejchrtovi a dostavte se na zmíněný seminář.