Hora

Pozvánka na seminář pro žadatele – vzdělávací infrastruktura (15. výzva MAS v IROP)

MAS v příštích týdnech vyhlásí výzvu zaměřenou na infrastrukturu předškolního vzdělávání a infrastrukturu základních škol.

V té souvislosti si vás dovolujeme pozvat na seminář pro žadatele, který se bude konat 3. srpna 2021 v 9:30 ve 2. patře budovy úřadu  městyse Velkého Poříčí.

 

Text výzvy a přílohy (kritéria hodnocení, osnova studie proveditelnosti) naleznete v avízu výzvy na webu MAS, zde: https://www.mas-stolovehory.cz/avizo-pripravovanych-vyzev-v-irop/

Dalšími dokumenty, které dále definují podmínky výzvy (kdo může žádat, na co apod.) jsou podklady k nadřazené výzvě č. 68 IROP, především specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy (viz: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast).

 

Dále připomínáme, že zásadní pro možnost žádat o dotační prostředky je mít záměr uveden ve strategickém rámci MAP. Kolega Karel Turek (turek@mas-stolovehory.cz) bude všechny školy na podzim kvůli aktualizaci záměrů ve strategickém rámci v rámci projektu MAP oslovovat.

 

Pokud byste uvažovali se v MAS o dotační prostředky pro vaše vzdělávací zařízení ucházet, prosím dostavte se na zmíněný seminář. Zároveň prosíme všechny zájemce, kteří se hodlají semináře účastnit, abyste se do 30. července nahlásili na e-mail: rejchrt@mas-stolovehory.cz.