Hora

O výuku češtiny je na Náchodsku stále zájem

Jedním z hlavních požadavků na Ukrajince, kteří v Česku shánějí práci, je alespoň základní znalost češtiny. K usnadnění komunikace Ukrajinců nejen v práci, ale i s učiteli jejich potomků nebo v obchodech napomáhá projekt organizace MAS Stolové hory, který je zaměřen na výuku češtiny. Jen v průběhu letních prázdnin proběhlo 84 hodin kurzů v Náchodě, Hronově a v Polici nad Metují. Kurzy budou v Polici nad Metují a Náchodě pokračovat do konce listopadu.

Kurzy češtiny probíhají v náchodském Mateřském centru Hopsáček a Déčku, v Polici nad Metují pod záštitou města v Pellyho domech a v Domě dětí a mládeže Domino Hronov. V každém zařízení se koná týdně minimálně jeden kurz, který pojme 10 až 15 účastníků. V Polici nad Metují byl v dubnu enormní zájem; o doučování češtiny stálo 40 lidí, proto byly vytvořeny dvě skupiny, aby se lektoři mohli alespoň chvíli všem individuálně věnovat. Nyní se lekcí účastní převážně ženy. V Polici nad Metují navštěvují kurzy dva muži. Složení účastníků je proměnlivé.


Můžete se také dozvědět více informací o plánovaných podzimních kurzech v Polici nad Metují (ZDE) a Náchodě (ZDE).


„Například v poslední době začal na doučování chodit nový osmnáctiletý kluk, mladá maminka a jedna starší paní, která se právě dostala do Česka. Je zajímavé, že pospolu drží různé věkové kategorie“, dodává Tereza Lachmanová, jež v Hronově češtinu vyučuje. Právě Lachmanová se s Ukrajinci velmi spřátelila a její přístup si všichni studenti velmi pochvalují. Mezi ně patří i Olha Rizhychenko z Charkova, která tvrdí: „Terezu mám moc ráda, hodně nám pomáhá“. Olha stejně jako ostatní málokdy vynechá lekci, která probíhá aktuálně ve středu.

Na Náchodsku je tak stále velká skupina uprchlíků z Ukrajiny, kteří tu chtějí zůstat delší čas a jazyk je jednou z možností, jak se sblížit s místními. Důvodů, proč Ukrajinci navštěvují kurzy češtiny, je celá řada. Například se jedná o podmínku zaměstnavatele, že se Ukrajinec musí domluvit česky nebo jsou kurzy vnímány jako možnost společenského kontaktu, protože několik účastníků žije osamoceně.

Na kurzech občas dochází ke komickým situacím, kdy se naplní rčení, že svět je malý. „V průběhu letních prázdnin přišla poprvé na lekci paní, které město Police nad Metují poskytlo ubytování a při představování uvedla, že je z Oděsy. Jiná účastnice kurzu řekla, že je ze Slavjansku, a že má v Oděse známé. Nová paní se zeptala, koho tam zná a byť se jedná o dvě velká města, zjistily, že mají společnou známou, která se v současné době nachází na Kypru, kam utekla před válkou,“ říká Olga Landová, vedoucí sociálního odboru v Polici nad Metují.

MAS Stolové hory předala lektorům také hru Krycí jména, kterou vydavatelství Czech Games Edition připravilo ve dvojjazyčné ukrajinsko-české verzi. Tuto hru vydavatelství poskytlo organizacím pomáhajícím Ukrajincům zdarma. V češtině se zlepšují nejen díky hře, ale také dalším formám výuky.

„Všichni jsou velmi šikovní a snaží se i ve svém volném čase. Například Katarina si překládá kapitoly z pohádky Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Výchozí text je v anglickém jazyce. Společně text kontrolujeme a já se jí snažím pomoci k lepší formulaci.“, doplňuje Lachmanová. Ostatní se učí pomocí hudby a snaží se zpívat české písně nebo si překládají slova z českých seriálů.

Kurzy češtiny budou pokračovat do konce listopadu. Mohou uskutečnit díky grantu z Višegrádského fondu.


V průběhu prázdnin probíhaly také tábory pro ukrajinské děti.