Hora

NZÚL – Jak žádat a dále postupovat?

Ještě stále můžete žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám LIGHT (NZÚL).

Do dnešního dne jsme nízkopříjmovým domácnostem na území MAS Stolové hory pomohli podat téměř 100 žádostí o dotaci. V rámci programu NZÚL můžou zájemci žádat o příspěvek na zateplení fasády, střechy, stropu pod půdou či podlahy nad nevytápěným suterénem a dále také na výměnu oken a vchodových dveří, a to až do maximální výšky dotace 150 tisíc Kč.

Více o tom, jak o dotaci zažádat a dalších podmínkách jsme psali ZDE.


Kontaktní osoba pro konzultace, poradenství a vypracování odborných posudků: 

Mgr. Josef Thér: ther@mas-stolovehory.cz, +420 602 163 456

(volejte či pište a domluvte si schůzku – konzultační hodiny vždy v pondělí, v úterý a ve středu od 9 do 12 hodin)


Už jste o dotaci zažádali, nebo ji získali?

Pokud jste už o příspěvek v programu zažádali či ji získali, přečtěte si prosím bedlivě následující řádky.

Co dělat po podání žádosti o dotaci?

 • Poptat možné dodavatele – zjistit od nich, za kolik by vám mohli váš projekt realizovat (nebojte se poptat více firem, uvidíte rozdíly v cenách) a za jakých podmínek
 • Přitom si pohlídejte, aby firmou navržená řešení splňovala podmínky dotace

SFŽP pro zjednodušení navrhuje určité tloušťky vrstvy běžně dostupných materiálů (u fasády 20 cm, u střech či stropů 30 cm, u podlah 12 cm); ne každý materiál má však stejné vlastnosti – pro návrh tloušťky vrstvy konkrétního izolačního materiálu doporučujeme vám i vašim dodavatelům využít těchto webových stránek (http://tools.refsite.cz/Dotace.html), kde jsou pro jednotlivé materiály bez nutnosti počítání stanoveny min. tloušťky vrstvy materiálů tak, aby byly splněny podmínky dotace. Tepelný odpor vrstvy přidaného izolantu by měl být nejméně R=5,0 m2K/W pro zatepleni fasády.

 • Pokud byste projekt (zateplování/výměnu oken, dveří) dělali tak jako tak, nebojte se začít s úpravami vašeho domu, pokud byste však projekt bez dotace nerealizovali, vyčkejte na výsledky posouzení vaší projektové žádosti
 • Poskytovatel dotace vaši žádost posoudí do několika měsíců, stav svého projektu si můžete kontrolovat skrze váš účet na AIS SFŽP
 • Až bude vaše žádost schválena, přijde vám Rozhodnutí ministra (to si důkladně prostudujte), současně vám přijdou peníze jakožto záloha
 • Od vydání kladného Rozhodnutí ministra máte rok na realizaci projektu

Co budete potřebovat k doložení realizace projektu (po provedení úprav na domě)?

 • Fotodokumentaci (po provedení úprav)
 • Závěrečnou zprávu o provedených opatřeních, kterou vám vypracuje MAS (k tomu je nutné MAS doložit faktury od dodavatele, prokázat, že provedená opatření splňují podmínky dotace – např. doložit technickou specifikaci použitých izolantů, apod.)

Co dalšího je dobré vědět?

 • Žadatel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty, jakkoliv související s projektem, po celou dobu administrace a po celou dobu udržitelnosti projektu (faktury, dodací listy, technickou specifikaci použitých materiálů a výrobků aj.)
 • Doba udržitelnosti, po kterou je žadatel povinen zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej užívat a dodržovat podmínky programu, je 5 let ode dne doložení dokončení realizace projektu
 • Po tuto dobu je žadatel povinen oznamovat skrze AIS SFŽP poskytovateli dotace každou změnu projektu, a to pokud možno před jejím uskutečnění, případně ihned po jejím zjištění

Důležité dokumenty:

(vždy klikněte na název níže, otevřete se Vám daný dokument)

Závazné pokyny pro žadatele

Manuál pro zřízení identity občana a účtu v AIS SFŽP

Odborný posudek – vzor

Závěrečná zpráva – vzor