Hora

Pozvánka na seminář k Nové zelené úsporám LIGHT

Nová zelená úsporám LIGHT je dotace pro nízkopříjmové domácnosti zaměřená na úspory energií v rodinných domech.

Ve středu 14. prosince od 15 hodin pořádáme zdarma seminář pro možné žadatele v budově TJ Velké Poříčí (vedle fotbalového hřiště).

Na seminář se přihlaste prostřednictvím formuláře ZDE.


Kdo může žádat?

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby, kde mají trvalý pobyt počínající před 12. září 2022, za podmínek, že:

  • Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo důchodu 3. stupně
  • Nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Na co lze žádat?

Maximální částka dotace je 150 000 Kč. Maximální podíl dotace je 100 %.


Od kdy lze žádat?

Žádost bude možné podat od 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.


Co budete k žádosti potřebovat?

  • Fotodokumentaci (před provedením úprav)
  • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracuje MAS
  • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu
  • Potvrzení prokazující čerpání důchodu (výměr důchodu) nebo příspěvku na bydlení (rozhodnutí o přiznání příspěvku)
  • Souhlas spoluvlastníka s realizací záměru (pokud máte dům ve spoluvlastnictví)
  • Elektronickou identitu, kterou vám pomůže zařídit MAS

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Pavel Rejchrt: rejchrt@mas-stolovehory.cz, +420 775 044 622