Hora

MAS prošla standardizací

Místní akční skupiny po celém Česku musí před každým programovým obdobím projít takzvanou standardizací neboli splnit určité požadavky ze strany řídícího orgánu, aby mohly tvořit a následně i realizovat a naplňovat SCLLD (strategii komunitně vedeného místního rozvoje). Jedná se tedy o první důležitý krok k tomu, aby MAS mohla přerozdělovat určitý balík finančních prostředků i v dalších letech.


Můžete si prohlédnout mapu všech MAS, u kterých byla schválena standardizace k 23. 11. 2020.


Pokud by vás zajímala současná strategie, můžete se o ní dozvědět více.

V současnosti probíhá další fáze přípravy nové strategie, o které si můžete také přečíst. Pokud se chcete do přípravy nové strategie zapojit, napište nám.