Hora

Koncepční část strategie na období 2021 – 2027 schválena

V minulých dnech nás zastihla radostná zpráva, kterou bylo schválení Koncepční části strategie na další programové období. Díky tomu se i v dalších letech můžete těšit na finanční podporu pro vaše projekty v různých oblastech.

Na stránce věnované strategii komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2021 až 2027 se můžete dočíst bližší informace, co celá příprava strategie v posledním roce obnášela.