Hora

Změna výzvy „Udržitelná a bezpečná doprava“ (12. výzva MAS v IROP)

MAS Stolové hory provedla formální upřesnění věcného hodnocení u své 12. výzvy v IROP. Změna spočívá ve vzměně kritéria věcného hodnocení č. 4 a zajištění souladu se Specifickými pravidly. Změny jsou zaznamenány v Příloze č. 2 dané výzvy (a také v Kontrolním listu pro věcné hodnocení dané výzvy). Změna je platná od 17. 1. 2020. Viz příslušná stránka výzvy: https://www.mas-stolovehory.cz/udrzitelna-a-bezpecna-doprava/. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na manažera MAS Pavla Rejchrta.