Hora

Změny výzev: cyklodoprava, rozvoj sociálních služeb…

…rozvoj komunitních center, stanice IZS II

MAS Stolové hory oznamuje změny ve svých výzvách:

– č. 4 – IROP – cyklodoprava – došlo k prodloužení lhůty pro podávání projektů na 31. 5. 2019

– č. 8 – IROP – rozvoj sociálních služeb – došlo k administrativnímu upřesnění kritéria „Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném území“

– č. 9 – IROP – rozvoj komunitních center – došlo k administrativnímu upřesnění kritéria „Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném území“

č. 11 – IROP – stanice IZS – II – došlo k prodloužení lhůty pro podávání projektů na 30. 4. 2019

Změnové verze všech souvisejících dokumentů naleznete na tomto webu v sekci Dotace pro žadatele – IROP (ZDE).