Hora

Výzva v Programu rozvoje venkova – probíhá příjem žádostí

Důležité upozornění: Vzhledem k okolnostem Rada MAS rozhodla o prodloužení termínu příjmu žádostí na MAS do 18. 8. 2020 a termínu registrace žádostí na RO SZIF do 8. 10. 2020. Jiné podmínky výzvy nemění.


V pondělí 16. 3. 2020 jsme vyhlásili 4. výzvu v oblasti Programu rozvoje venkova. Výzva bude zaměřená na podporu projektů v oblastech zemědělství, drobných podnikatelů či živnostníků a investic do lesnických technologií a zpracování dřeva.

Seminář proběhnul online formou 27. 4. 2020 od 15:00. Prezentaci ze semináři najdete na stránkách ke 4. výzvě.

Neaktuální: Prosíme zájemce o seminář, aby kontaktovali Mirku Soldánovou na e-mailu soldanova.masstolovehory@gmail.com. Před začátkem semináře jim bude zaslán odkaz pro připojení k semináři na platformě Hangouts Meet. Účast na semináři MAS výrazně doporučuje nejen pro nové zájemce, ale i pro ty, kteří již zkušenost s žádostí o dotaci skrze PRV mají.


Více informací o podmínkách výzvy se dozvíte ZDE.