Hora

Letos „Překračujeme i digitální hranice“

V období od září 2022 do srpna 2023 realizujeme projekt Překračujeme i digitální hranice podpořený Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

Díky tomuto projektu se zdokonalujeme v digitální komunikaci nejen s našimi českými partnery, ale i s těmi zahraničními. K tomu nám slouží nově nakoupený dataprojektor a videokonferenční systém, se kterým se v kanceláři učíme zacházet. Protože stále častěji komunikujeme i v angličtině, pořídili jsme si licenci na program upravující text v angličtině. Díky tomu můžeme komunikovat s našimi zahraničními partnery bez obav z překlepů nebo gramatických nedokonalostí.

V létě naši zaměstnanci absolvují školení v oblasti vedení online jednání, na jehož základě poté vytvoříme komunikační plán naší organizace.

V případě zájmu o více informací o projektu se můžete obracet na kolegyni Terezu Hanušovou na e-mailové adrese hanusova@mas-stolovehory.cz

#S odvahou přes digitální hranice.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

 

 

Více informací o programu naleznete na webových stránkách https://www.activecitizensfund.cz/. 


ENGLISH VERSION:

Between September 2022 and August 2023, we are implementing the project „Překračujeme i digitální hranice“ (eng. Crossing digital boundaries), supported by Nadace OSF through its program Active Citizens Fund.

Thanks to this project, we are improving digital communication with Czech and foreign partners. The newly purchased projector and videoconferencing system, which we are learning to use in our office, are used for this purpose. Because we have been communicating more and more in English recently, we have also bought the license for the program, which corrects English grammar. This allows us to communicate with our foreign partners without fear of typos or grammatical mistakes.

Our colleagues will participate in training in conducting online meetings this summer. Based on the training, we will create a communication plan for our organization.

For more information about the project, do not hesitate to contact our colleague Tereza Hanušová on her e-mail: hanusova@mas-stolovehory.

 

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

You can find more information about the program on the webpage https://www.activecitizensfund.cz/.