Hora

Svěcení fasády kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují

Rádi bychom vás jménem obce Bezděkov nad Metují pozvali na slavnostní svěcení fasády kostela sv. Prokopa, které se uskuteční v sobotu 26. října. MAS Stolové hory přispěla na část tohoto projektu 5,2 milionu korun. Přijďte se přesvědčit, jak nadšení lidé z obce, církve a další dokázali oživit jednu z dominant patřící do broumovské skupiny kostelů.