Hora

Pracovní snídaně pro zástupce obcí

MAS založila tradici a každoročně zve zástupce obcí z území MAS na pracovní snídani, na které je představena starostům a místostarostům aktuální činnost, připravované výzvy, podpořené projekty nebo realizované aktivity.

Doposud proběhly čtyři pracovní snídaně – první v dubnu 2018, druhá v březnu 2019, třetí v srpnu 2021 a doposud poslední v červnu 2022.


Pracovní snídaně – červen 2022

Ve středu 1. června proběhla ve Velkém Poříčí snídaně pro zástupce obcí sdružených v MAS.

Na programu bylo především představení nového dotačního období – nejpodrobněji v IROP a OPZ+. Dále proběhla diskuze nad tím, jak bychom s obcemi mohli více spolupracovat. Také jsme pozvali Michala Svobodu z MAS Český sever, aby nám více představil možnosti komunitní energetiky a jeho přednáška vyvolala velký ohlas. A jelikož se jednalo o snídani, tak o naši sladkou energii se postarala Pekárna Na Plechu. Slané očerstvení pak připravil Kulturní dům Žďárky.

Pracovní snídaně – srpen 2021

Na poslední prázdninový den jsme sezvali zástupce všech obcí z našeho regionu, abychom se v prvé řadě mohli po dlouhé době společně vidět a sdílet nejnovejší zážitky a projekty. Kromě toho jsme ale přítomným představili, co za aktivity MAS dělá i co plánuje do budoucna. Kromě dotačních možností jsme mluvili o projektu MAP nebo podpoře neziskovek a aktivních občanů.


Pracovní snídaně – březen 2019

V úterý 19. 3. 2019 MAS uspořádala pracovní snídani pro starosty a místostarosty obcí v MAS Stolové hory. Navázali jsme tak na první setkání, které se uskutečnilo před rokem. Zástupcům obcí byly představeny chystané výzvy a projekty, jež byly doposud finančně podpořeny. Lada Nevečařalová, hlavní manažerka MAP, prezentovala aktivity tohoto největšího projektu. Zmínila mimo jiné pracovní skupiny, podporu asistentů pedagogů a školních asistentů nebo přednášky zaměřené na prevenci kyberšikany. Na závěr proběhla diskuze o projektových záměrech ze strany obcí.


Pracovní snídaně – duben 2018

V úterý 10. 4. 2018 proběhlo ve Velkém Poříčí setkání starostů a místostarostů obcí v MAS Stolové hory. Vzhledem k času konání v ranních hodinách byla schůzka pojatá jako snídaně, při které si zástupci obcí vyslechli podrobnosti o vyhlášených výzvách a podpořených projektech, ale také o výzvách připravovaných. Dalším bodem programu bylo představení aktivit MAS, nejen o činnostech souvisejících s plněním strategie území, ale také o projektu MAP zaměřeném na vzdělávání a dalších aktivitách. Jako poslední se projednala budoucnost MAS v souvislosti se spolufinancováním.


Pokud se chcete podívat, které obce patří do území MAS Stolové hory, podívejte se do sekce O nás nebo do naší mapy projektů, kde jsou vidět hranice MAS.