Hora

Sbíráme Vaše projektové záměry

MAS Stolové hory právě chystá změnu v Programovém rámci IROP. A právě proto nám dejte vědět o Vašich chystaných projektech v tématech vzdělávání (ZŠ), sociální služby, hasiči, doprava (chodníky a cyklostezky), kultura (muzea) a cestovní ruch. Vždy se musí jednat o investiční projekty.

Pokud chystáte projekt v nějaké z uvedených oblastí, ozvěte se nám nejpozději do 31. května 2024 prostřednictvím tohoto dotazníku:

https://docs.google.com/forms/d/1n_f55WT9AZbYr41QelM1af2URYh63jwsHhUfwVhF3xo/edit

Výstupy z dotazníků budou vodítkem a doporučením MAS při rozhodování, do jakých dotačních témat přidělit část prostředků, které nenašly uplatnění v jiném tématu.

Dotazník nepojednává o každém tématu v plném rozsahu. Detailní informace k tomu, co lze a co nelze z dotace realizovat naleznete na webových stránkách https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld.