Hora

Sbíráme vaše projektové záměry

MAS Stolové hory připravuje k novému programovému období v letech 2021 až 2027 novou strategii. Jako podklad pro přípravu nové strategie slouží i tento formulář, do kterého prosím popište vaše nápady nebo i vize projektových záměrů na území Policka, Hronovska a města Náchoda. Čím více bude k dispozici konkrétních projektových záměrů, tím lépe se podaří samotnou strategii zacílit tak, aby byly finančně podporovány právě ty oblasti, kde je to nejvíce potřeba. Pokud máte více nápadů, jaké projekty by bylo vhodné uskutečnit, vyplňte prosím následující dotazník vícekrát. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut.

V případě, že si nejste jistí, zda obec, ve které máte naplánovaný projektový záměr, patří do území MAS Stolové hory, můžete se podívat na naši mapu.

 

Vyplněním dotazníku se nezavazujete k realizaci, jde pouze o sběr záměrů. Přesto prosím k vyplňování přistupujte svědomitě a vyplňte co nejvíce informací, abychom měli o vašich záměrech pokud možno přesnou představu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o činnost MAS Stolové hory prosím kontaktujte Davida Hauschkeho (hauschke.masstolovehory@gmail.com)

Děkujeme Vám za spolupráci při rozvoji regionu MAS Stolové hory.

Dotazník vyplňujte ZDE.