Hora

Šablony pro NNO

Působíte v místním spolku, neziskovce, která pracuje s dětmi? Místní akční skupina Stolové hory, z. s. nabízí podporu právě vám a vašim projektům. Zapojte se do projektu „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – šablony NNO“!

Možné podporované aktivity:

  • Projektové dny v klubovně či mimo klubovnu
  • Vzdělávání vedoucích kroužků
  • Sdílení zkušeností mezi organizacemi

Podmínka: Váš spolek funguje více než dva roky a ve stanovách má zakotvené „neformální vzdělávání dětí a mláděže“

V případě zájmu nás kontaktujte do čtvrtka 14. 3. 2019 (včetně) na e-mail ther.masstolovehory@gmail.com.