Hora

S MASkou jste byli vidět už počtvrté

Už čtvrtým rokem podporujeme spolky či jednotlivce v pořádání kulturních, sportovních či volnočasových akcích pro veřejnost. Za 4 roky jsme finančně přispěli na téměř 50 akcí pořádaných ve všech 14 obcích naší MAS.

A jaké akce to byly v roce 2022?


Polický vandr

Všechny akce odstartoval na jaře tradiční Polický vandr. Jeho už 45. pokračování přilákalo třetí květnovou sobotu 272 vandrovníků. Nejmladší účastník byl narozen v roce 2022, zato nejstarší účastnici bylo už 84 let. Na vandr dorazili i lidé z jiných krajů a dokonce zemí, nejdál byli z Drážďan. Příští ročník se koná 20. května 2023.


Sraz rodáků na Velkých Petrovicích a hasičská soutěž

Začátek června byl na Velkých Petrovicích ve znamení velké slávy, jelikož uběhlo už 140 let od založení místního SDH. Na hasičské soutěži se sešly 4 sbory z Petrovic po celém Česku – od Karviné, Moravského Krumlova a Sedlčan. Spolu s okolními sbory proběhla soutěž s historickou hasičskou technikou. Přehlídku doplnila ukázka požárního útoku nejmladší generace petrovických hasičů. Přítomných více než 300 lidí si mohlo také prohlédnout nedávno zrekonstruovanou hasičárnu i se záběry posledních zásahů a po celý den byla možnost posedět popovídat si s dávnými sousedy u místní hospody.


Den s lesníkem

V červnu uspořádal DSO Lesy Policka akci Den s lesníkem, která měla dětem přiblížit, co všechno znamená práce v lese. Zábavnou formou pomocí her byly dětem poskytovány informace o lese, o vztazích a procesy v lese probíhajících. Na akci pomáhala Česká lesnická akademie z Trutnova a celkem se zúčastnilo 160 děti ze základních škol v Polici nad Metují, Machově, Žďáře nad Metují a Suchém Dolu.

Na děti čekalo celkem 7 stanovišť, kde se seznámily se včelařstvím či ornitologií, naučily se základy obnovy lesa a nechyběla ani těžba.


Dětský den aneb „Mami, tati, dejte mi váš čas“

Zpočátku června proběhl také dětský den na Vysoké Srbské. Za krásného slunečného dne vyrazilo 30 dětských účastníků se svými rodiči na trasu přírodou o 9 zastávkách. Čekaly na ně rozmanité úkoly. Děti poznávaly stromy podle listů, zvířata podle stop, musely plnit sportovní úkoly, proudem vody shazovaly plechovky, ale byla pro ně připravena také lesní lanovka a obří houpačka.

I maminky mohly ten den odpočívat, k nedělnímu obědu byla grilovaná krůta, která se s dalším občerstvením dala koupit na hřišti. Jen co bříškům trochu slehlo po nedělním obědě, byl tu nachystaný odpolední program pro celé rodiny. Po vesnici létaly obří bubliny, které děti foukaly. Na hřišti soutěžily rodiny a odpočívat se chodilo do rukodělného stanu, kde si mohl každý vytvořit originální lžíci.

Celý den panovala velmi přátelská rodinná atmosféra a na akci se vystřídalo kolem 50 dětí se svými rodiči a prarodiči.


Hasičská soutěž „O Bělský džbánek“

Červen byl akcemi nabitý, další probíhala v Bělém. Tam se konal již 17.ročník hasičské soutěže v požárním útoku a v pivní štafetě „O Bělský džbánek“. Na startovní čáru se postavilo 5 mužských družstev a jedno smíšené družstvo z Bezděkova nad Metují, ve kterém převažovaly ženy. V požárním útoku se ztíženým startem přes překážku – přes vojenský vak plný vody –  si nejlépe vedlo družstvo ze Suchého Dolu. Žízeň v pivní štafetě uhasilo nejrychleji též družstvo ze Suchého Dolu, které se tak stalo celkovým vítězem. Sportovnímu klání přihlíželo zhruba 80 lidí.


Výstavy v Zeleném domečku

Letos v létě spolek Apeiron uspořádal v Zeleném domečku v Polici nad Metují 3 různé výstavy, které jste si mohli prohlédnout od června až do srpna.

Ta první proběhla v červnu a prezentovala tvorbu mladého malíře a grafika Adama Panáčka. Ten představil celý cyklus své diplomové práce s názvem „Vílová“. V něm odkazuje k dávným pověstem o světě před příchodem lidí, kdy na Zemi žili víly a satyrové a kdy svět vypadal jinak.

Jako druhá se prezentovala v Zeleném domečku v Polici nad Metují fotografka Veronika Pešková. I její výstava byla vlastně premiérou, kdy poprvé vystavovala celý cyklus fotografií „V jehličí“. Jednotlivé fotografie byly doplněny o texty, ve kterých se autorka svěřovala jak s impulsy ke vzniku fotografií, tak i se svými vnitřními pocity. Na podkladě běžných „obrázků“ se v expozici vlastně rozvinula debata mezi autorkou a návštěvníkem o jednom z nejzákladnějších témat výtvarné tvorby: jsou maličkosti ve finálním výsledku dostatečným záznamem celku, anebo tuto specifikaci splňují pouze honosná témata vycházející ať už z „velkých“ dějin nebo z aktuálních potíží či radostí současnosti.?

Poslední výstava se jmenovala „Paměti hor“ náchodského malíře a grafika Michala Burgeta. I tady platilo, že celý soubor – tedy diptych a další dva obrazy – byly vystaveny jako celek poprvé. Michal Burget se ve své tvorbě pohybuje na hraně reálného a surreálního světa a v tomto prostředí se dokáže zamýšlet nad současným světem. Velice často jsou v jeho obrazech zakódované věci související s válkou – ať už budeme mluvit např. o vozové hradbě Husitských vojsk nebo o nejmodernějších tancích typu Merkava.


Na Náchodsku se baví celá rodina

Organizace Aufori věnující se sociálně ohroženým rodinám připravila primárně právě pro ty, o které celoročně pečuje, odpolední program v průběhu prázdnin na farmě Turov v Bukovici. Po příchodu na farmu Turov se rodiny seznámily s koňmi a průvodci, kteří je edukovali o tom, jak ke koním přistupovat a jak na koně bezpečně nasednout. Poté následovala projížďka na třech připravených koních za doprovodu zaměstnanců farmy. Následně byla zajištěna pro všechny zúčastněné prohlídka stájí s výkladem ohledně péče o koně. K závěru akce bylo pro rodiny přichystané občerstvení a na rozloučenou děti dostaly diplomy a odměny za účast.


Pěkovský pohár

Ke konci prázdnin proběhla hasičská soutěž Pěkovský pohár. Soutěž je netradiční v tom, že probíhá na 2 kola a před každým kolem si jednotliví členové losují čísla. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 družstev za přítomnosti 60 diváků. Družstva měla trochu ztíženou situaci tím, že předešlé dny propršely a nebyla tak nouze o pády v blátě nebo skoky do rybníka s košem.


Metujská stezka aneb Pěšky kolem Metuje

Na Metujskou stezku vyrazilo rekordních 70 účastníků všech věkových kategorií. Již tradičně se na stezce plnily vědomostní úkoly, zkoušela se střelba ze vzduchovky a luku. Házení šipek a kroužků komplikoval poměrně silný vítr, kdy umístit kroužek na určené místo byl velmi nesnadný úkol. Na konci čekal na účastníky diplom, magnet s logem Metujské stezky a sladká odměna.

Odpoledne byl odhalen zrekonstruovaný křížek (Boží muka) u spodních bytovek. Program na horním hřišti zpříjemnila kapela Slaveňáci, která zahrála k poslechu a nakonec i k tanci. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, korálkování, bumberbally a fotbalové šipky. I několik dospělých využilo „dílničky“ a vyrobilo si náramek nebo drátkovali zápichy. Modelářský klub Metuje vystavil své krásné modely – stavby, bojovou techniku a vlak, který předvedli i v pohybu. Největší atrakcí však byl 2. ročník štafetového běhu, který připravili místní hasiči. Na startovní čáru se postavilo 55 závodníků, čímž byl pokořen loňský rekord. Atmosféra byla neuvěřitelná, za bujarého povzbuzování se závodníci vybičovalik neuvěřitelným výkonům.


Kuličkiáda

Začátek školního roku na Bezděkově už tradičně patřil Kuličkiádě, kterou uspořádal místní Sokol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Juniorů soutěžilo celkem 19 a soutěže dospělých s názvem „MASTER“ se zúčastnilo 23.


O putovní pohár SDH Hlavňov

První říjnovou sobotu tradičně probíhá soutěž v Hlavňově a opět byla MASkou podpořena. Hasičská soutěž v Hlavňově je netradiční a každé družstvo vyběhlo k nenastartovanému automobilu, přepravilo se k místu zásahu, vyložilo veškerý pracovní materiál, a čekalo ho sání z umělého vodního zdroje, přetlakový ventil na vedení hadic, průlezové okno a finální terče. Pět družstev soutěžilo velmi rychle a mohlo se jít na vyhodnocení. Stejně jako v předchozím ročníku vítězství vybojovalo domácí družstvo, které vyhrálo sadu 2 seker a brousek.


Borský kros

V neděli 9. října se konal v Machově Dolečku již 51. ročník Borského krosu. Za krásného podzimního počasí startovalo 275 běžců ze tří krajů v kategoriích od batolat po dospělé v celkem 19 kategoriích. Na startu se objevil i rekordní počet machovských závodníků, celkem 52. Přítomno také bylo velké množství diváků a nechyběl ani pan Prchlík se svým pojízdným občerstvením.


Můžete se také podívat na průběh akcí v předchozích letech.