Hora

S MASkou jsme vidět – podpoříme vaši akci

Plánujete v příštích týdnech či měsících pořádat společenskou, kulturní, sportovní či jinou volnočasovou akci v území MAS Stolové hory?

Pokud ano, neváhejte a spolupracujte s Místní akční skupinou Stolové hory, která vám na vaši akci může přispět až 5 000 Kč!


CO JE CÍLEM AKCE “S MASkou jsme vidět”?

  • Propagace SCLLD MAS Stolové hory, z. s., rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí jak mezi sebou navzájem, tak s MAS Stolové hory.
  • Vytváření společné kulturní identity a prohlubování ztotožnění obyvatel a organizací s územím MAS Stolové hory – s místem, kde jsme doma.

Bližší informace o pravidlech akce s MASkou jsme vidět

Hodnocení a podpořené akce

Reportáže a fotky z podpořených akcí