Hora

Rodina je základ regionu MAS Stolové hory – projekt Aufori: Učí (se) celá rodina

Organizace Aufori pomáhá díky projektu Učí se celá rodina na území Místní akční skupiny Stolové hory rodičům a jejich dětem v nelehké životní situaci. Během prvních 9 měsíců, kdy tento projekt běží, bylo podpořeno v Náchodě, Pavlišově, Malém Poříčí, Lipí, Hronově, Zbečníku, Velkém Dřevíči a Polici nad Metují celkem 22 rodičů a 22 dětí. „Naším cílem je přispívat k tomu, aby děti mohly vyrůstat ve svých rodinách a aby se zlepšily jejich šance na uplatnění ve společnosti,“ uvedla ředitelka Aufori, Lenka Matoušková.

Pracovníci Aufori, kteří rodiny navštěvují v jejich domácím prostředí pomáhají při doučování dětí, zprostředkovávají odbornou pomoc v psychologické nebo dluhové poradně. Cílem programu je, aby mimo jiné došlo ke zlepšení školních výsledků dětí, snížení jejich školní absence či posílení hygienických návyků. „Díky Aufori se podařilo pomoci vnučce dokončit povinnou školní docházku hlavně díky doučování a dostala se na střední školu“, děkuje paní z Náchodska.

Podpora se však týká i rodičů, neboť dítě se může cítit komfortně jen v prostředí se stabilizovanou sociální situací a s fungujícími pravidly. Podle vedoucí programu na Náchodsku, Venduly Bubelové, „se stal projekt Učí (se) celá rodina v regionu MAS Stolové hory důležitou součástí systému pomoci ohroženým rodinám. Díky dobře navázané spolupráci s rodinami, oddělením SPOD v Náchodě a dalšími institucemi mohou pracovnice Aufori efektivně pracovat na zlepšování kvality života zapojených rodin.“

MAS Stolové hory tento dvouletý projekt podpořila částkou ve výši téměř 1, 7 milionu korun. A v době letních prázdnin se bude rozhodovat o finanční podpoře, aby mohl program pokračovat i po roce 2020.