Hora

Seminář agrolesnictví

MAS uspořádala 19. 9. 2018 v odpoledních hodinách seminář o agrolesnictví, který byl určený nejen zemědělcům. Radim Kotrba z Českého spolku pro agrolesnictví představil základní principy tohoto hospodaření na zemědělské nebo lesnické půdě kombinující pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce.