Hora

Setkání Krajské sítě místních akčních skupin

Krajská síť místních akčních skupin sdružuje všechny místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji. Zástupci MASek se pravidelně setkávají a navzájem si radí v různých oblastech a také diskutují nad budoucností místních akčních skupin.


Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhla Valná hromada Krajské sítě v Machovské Lhotě v Penzionu U Lidmanů. Na pořadu dnebyly volby do vedení Krajské sítě a také diskuze nad novým programovým obdobím, které v tu doby bylo aktuální.


V pátek 12. 7. 2019 proběhla Valná hromada Krajské sítě na našem území v Suchém Dole a mluvilo se mimo jiné o jednáních vedených na vyšší úrovni, která mohou mít na jednotlivé MAS vliv do budoucna, spolupráci v rámci místních akčních plánů vzdělávání (MAP) a mnohém dalším.