Hora

LeaderFEST v Náchodě

Konference LeaderFEST je tradičním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších zástupců venkova. Toto setkání je místem sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. LeaderFEST v roce 2015 se svým tématem vrátila k podstatě metody LEADER a jejím heslem bylo „Zpátky ke kořenům“. Konference se uskutečnila 18. – 19. června 2015 v Náchodě.

Náchod se stal na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Heslem letošního ročníku byl návrat „Zpátky ke kořenům“.

Slavnostní zahájení již šestého mezinárodního setkání LeaderFEST proběhlo ve čtvrtek dopoledne 18. června, přítomné přivítal „otec“ myšlenky LeaderFESTu Jiří Krist, který také předal pořadatelům elektronický klíč know-how akce. Svá úvodní slova pronesli také Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje, Mgr. Hana Mílová, tajemnice města Náchoda a Václav Pošmurný, předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. (NS MAS).

Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna diskuzí, přednášek a také individuálních setkání nad aktuálními tématy a problémy, které místní akční skupiny řeší v návaznosti na tvorbu svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020. Řešili se také inovace na venkově a zajímavé inspirativní činnosti z EU, spolupráce svazků a MAS, venkovská architektura a voda v krajině. Celým dnem souběžně probíhal seminář „Regiony a měnící se svět, hrozba nebo příležitost?“ společně s venkovní mobilní výstavou MAREK prezentující možnosti alternativního využití přírodních zdrojů v běžném životě. Workshopy byly následující den shrnuty v závěrech, které naleznete na konci článku.

Celý čtvrtek na náměstí probíhal doprovodný kulturní program v podobě jarmarečních stánků plných regionálních a místních produktů a výrobků. Mimo jiné si mohli návštěvníci poslechnout vystoupení cimbálové kapely nebo polské lidové muziky.

Páteční dopoledne bylo věnováno aktuálním informacím ze strany Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, a Ministerstva pro místní rozvoj. Následně proběhla prezentace mezinárodní organizace ELARD, které NS MAS pro rok 2015 předsedá. Závěr dopoledního bloku byl věnován Regionální stálé konferenci, nové platformě pro diskuzi v rámci implementace evropských i jiných fondů pro období 2014–2020

Konferenci uzavřel předseda NS MAS Václav Pošmurný, poděkoval všem za účast a popřál zúčastněným mnoho zdaru a síly pro nové programové období 2014–2020.

Akce byla pořádána pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, města Náchoda a Národní sítě Místních akčních skupin. Dále akci finančně podpořil pivovar Náchod a Observatoř venkova.

Generálním sponzorem akce byl Pivovar PRIMÁTOR, a. s. a další sponzoři festivalu.

Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii a na webu konference LeaderFEST 2015.