Hora

Proběhlo setkání s obcemi ke komunitní energetice

V úterý 1. listopadu proběhlo ve Velkém Poříčí setkání zástupců obcí k problematice energetiky. Nejprve však došlo k vzájemnému poznávání se nových starostů a dalších zástupců obcí. Poté byly představeny některé možnosti, jak získat finanční prostředky na tvorbu různých energetických koncepcí. Následovala další debata ke vzniku energetického společenství, což bude první krok ke spolupráci v oblasti komunitní energetiky. V rámci ní je plánováno do budoucna například sdílení vytvořené elektřiny členy společenství.

Děkujeme zástupcům všech členských obcí za účast.


Podobné setkání ke komunitní energetice chystáme i pro veřejnost.