Hora

Příměstské tábory v regionu Náchodska

Už 3 roky probíhají díky dotacím skrz MAS příměstské tábory v Polici nad Metují a v Náchodě. Když jsme po celou dobu viděli velký zájem ze strany rodičů i dětí a naskytla se nám příležitost mít své vlastní tábory, tak jsme se této šance využili. Chtěli jsme do organizace táborů zapojit co nejvíce lidí z celého našeho regionu, proto jsme oslovili všechny, kdo mají zkušenosti s podobnými akcemi pro děti.

I přesto, že času na celou přípravu projektu bylo málo, ozval se dostatek akčních lidí, díky kterým se žádost o dotaci stihla včas podat. Především je nutné zmínit ZŠ a MŠ speciální NONA v čele s paní ředitelkou Liskovskou Turkovou, která je partnerem projektu.

Během let 2021 a 2022 se tedy můžete těšit na příměstské tábory v Novém Městě nad Metují, Náchodě, Lhotě za Červeným Kostelcem, Velkém Poříčí, Hronově, Polici nad Metují a Žďáru nad Metují. Velká většina táborů se bude odehrávat během letních prázdnin, takže sledujte náš web, facebook nebo obecní zpravodaje s bližšími informacemi během jarních měsíců. 


Můžete se podívat i na naše další aktivity.