Hora

Pozvánka na ustavující zasedání Energetické komunity Stolové hory

Vážení příznivci MAS a komunitní energetiky,

dovolujeme si vás pozvat na ustavující zasedání nově vznikajícího spolku Energetická komunita Stolové hory, z. s., které se bude konat ve středu 24. 5. 2023 od 17 hodin v TJ Velké Poříčí (náměstí u fotbalového hřiště).

Neutěšená energetická situace v nás všech vzbuzuje mnohé otázky. Jak se vyhnout energetické chudobě, jak zvýšit svou energetickou soběstačnost, bezpečnost a především, jak snížit své výdaje za energie.

Chystaná legislativa v oblasti energetiky do těchto úvah přinese nový prvek, totiž umožní fungování společenství pro obnovitelné zdroje. Jejich základním praktickým přínosem je:

  • umožnit svým členům mezi sebou sdílet přebytky vyrobené energie, čímž by došlo k maximalizaci využití v regionu vyrobené energie a ke zlevnění účtů za energie,
  • zajišťovatfinancování a realizaci výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů a úložišť energie,
  • vytvářet alternativní možnosti investování při využití obnovitelných zdrojů energie
  • a poskytovat svým členům další energetické služby a informace.

Ale nejen to. Účelem existence a fungování těchto společenství je uspokojovat energetické potřeby svých členů, hájit a prosazovat zájmy svých členů na energetickém trhu, zejména pak:

  • umožnit svým členům aktivně se podílet na výrobě elektřiny, zvyšovat jejich účast na energetickém trhu,
  • přesouvat moc od centrálních hráčů na energetickém trhu do rukou regionů a do rukou spotřebitele, získat nad svou energetickou situací kontrolu,
  • zvyšovat energetickou soběstačnost regionu, konkurenceschopnost a vytvářet pracovní místa,
  • a přispívat ke zlepšování kvality života, životního prostředí a vyváženému rozvoji regionu, ve kterém působí.

Jestliže máte zájem využít příležitostí, které dnešní doba přináší, jestli máte odvahu nad systémem zajišťování energií v Česku přemýšlet zcela novým způsobem a být průkopníky v této oblasti, přijďte. Na programu zasedání bude zejména schvalování stanov, včetně volby prvních členů orgánů nového spolku. Pokud byste měli zájem ucházet se o některou z funkcí, prosím, ozvěte se.

Zároveň, prosím potvrďte svou účast na zasedání nejpozději do 22. 5. 2023 na e-mailové adrese: rejchrt@mas-stolovehory.cz