Hora

Pozvánka na seminář pro žadatele – stanice IZS – 14. výzva MAS v IROP

MAS dne 3. 8. 2021 vyhlásila výzvu zaměřenou na stanice IZS.

V té souvislosti si vás dovolujeme pozvat na seminář pro žadatele, který se bude konat 27. srpna 2021 ve 13 hod ve 2. patře budovy úřadu  městyse Velkého Poříčí.

 

Text výzvy a přílohy (kritéria hodnocení, osnova studie proveditelnosti) naleznete zde: https://www.mas-stolovehory.cz/dotace-pro-zadatele/irop/stanice-izs-iii/

Dalšími dokumenty, které dále definují podmínky výzvy (kdo může žádat, na co apod.) jsou podklady k nadřazené výzvě č. 69 IROP, především specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy (viz: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-69-integrovany-zachranny-system-integrovan).

 

Pokud byste uvažovali se v MAS o dotační prostředky ucházet, prosím dostavte se na zmíněný seminář.