Hora

Podporujeme sociální služby

MAS Stolové hory ukončila formální i věcné hodnocení projektů v 8. výzvě MAS v IROP zaměřené na rozvoj sociálních služeb. Nyní se čeká pouze na závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu. V rámci schválených projektů MAS podpoří:

  • zřízení střediska osobní hygieny při pečovatelském domě v Polici nad Metují
  • úpravu a vybavení tréninkového bytu, kde bude docházet k nácviku dovedností spojených s osamostatněním klientů s mentálním a duševním onemocněním ústavu Pferda, z. ú.
  • pořízení automobilu pro rozšíření poskytování pečovatelské služby v Hronově
  • stavební úpravy nových prostor pro modernizaci a zvýšení dostupnosti odlehčovací služby pro osoby s postižením a dále zřízení krizového lůžka ve Stacionáři Cesta v Náchodě
  • pořízení automobilu pro zefektivnění poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství v rámci komplexní služby Mobilního hospice v Oblastní charitě Červený Kostelec
  • pořízení automobilu pro zkvalitnění poskytování terénní pečovatelské služby v Městském středisku sociálních služeb MARIE v Náchodě
  • pořízení dvou automobilů pro zkvalitnění a rozšíření poskytování terénní Charitní pečovatelské služby v Oblastní charitě Náchod

MAS tyto projekty podpoří souhrnnou částku blížící se takřka 4 000 000 Kč. Gratulujeme!