Hora

Plánujte s námi – přihlaste se do pracovních skupin

Připravujeme rozvojovou strategii území Náchoda, Hronovska a Policka pro nové dotační období let 2021-2027 a chceme vědět, co je v našem regionu potřeba. Zajímají nás vaše nápady, postřehy a náměty. Jsme otevřenou organizací fungující na komunitním principu, a proto se na setkáních pracovních skupin rádi potkáme se zástupci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.

Zapojte se proto prosím do jedné z našich pracovních skupin a rozvíjejte s námi místo, kde jsme doma.


Na výběr jsou tři pracovní skupiny. Zapojit se můžete do kterékoliv z nich, v případě zájmu i do vícero z nich:

PESTRÁ KRAJINA

  • předpokladem je, že členové této skupiny mají zájem o lesnictví, zemědělství, ochranu přírody a krajiny, cestovní ruch, šetrné hospodaření se zdroji (materiály, energie, …), nové technologie apod.

PROSPERUJÍCÍ OBEC

  • předpokladem je, že členové této skupiny mají zájem o obecní záležitosti, veřejné služby, dopravu, IZS (hasiči, policie, záchranné služby), zdravotnictví, kulturní dědictví, podnikání, cestovní ruch, odpadové hospodářství, technologie a inovace (chytrá řešení pro obce, firmy, občany) apod.

ČINORODÁ KOMUNITA

  • předpokladem je, že členové této skupiny mají zájem o vzdělávání, sociální služby, komunitní život, spolky, neziskové organizace nebo volnočasové aktivity.

Prosím ozvěte se nám prostřednictvím formuláře do úterý 10. listopadu 2020, která z pracovních skupin je vám nejbližší, do které se chcete aktivně zapojit. Plánujeme pro každou skupinu online setkání, která se uskuteční do vánočních svátků.