Hora

PF 2024

Vážení příznivci MASky,

rádi bychom vám popřáli úspěšné vykročení do roku 2024. Těšíme se na spolupráci i v roce nastávajícím.

I toto PF se ohlíží za našimi největšími projekty a aktivitami. Na začátku roku 2023 jsme se zapojili do dotační podpory pro seniory a nízkopříjmové domácnosti v rámci Nové zelené úsporám Light. Pomohli jsme desítkám seniorů a dalším získat potřebné finance na rekonstrukci jejich domů. V průběhu jara započal tříletý projekt Společně pro MAS Stolové hory, v rámci něhož pořádáme příměstské tábory a další část tvoří komunitní sociální práce. V našich řadách přibyly dvě nové kolegyně Terka a Iva, které se věnují právě komunitní sociální práci. I nadále jsme se věnovali (a věnovat budeme) vzdělávání na Náchodsku. Uspořádali jsme také akci Od farmářů na talíř, která propojila místní dodavatele a výrobce produktů s kuchaři, majiteli restaurací či kaváren nebo školními kuchařkami. Na podzim se alej Ostašinka rozrostla o dalších 50 stromů. Začali jsme vyhlašovat první výzvy v novém dotačním období. To a mnohem více se i v roce 2024 dozvíte v našem zpravodaji Stolovky, který tradičně vyjde 1. února.

O kresby se stejně jako u předchozích PF postarala Diana Schirlová.