Hora

Ohlédnutí za rokem 2019

Období začátku nového roku je často obdobím bilančním. A tak i my se ohlížíme za tím, co se v uplynulém roce událo v Místní akční skupině (MAS) Stolové hory. Stále jsme spolek, který s radostí podporuje a rozvíjí regiony Hronovska, Policka a město Náchod. Pro někoho možná pouhá fráze, pro nás byl však rok s devítkou na konci velmi důležitý. Co jsme tedy pro rozvoj oblasti Stolových hor stihli v roce 2019 udělat?

Celkem se podařilo vyhlásit rekordních 14 výzev k předkládání žádostí, a to v oblastech zemědělství, lesnictví, životního prostředí, zaměstnanosti, sociálních služeb, dopravní infrastruktury, vzdělávání nebo hasičské techniky. A dohromady MAS v předešlém roce schválila přidělení dotace pro 44 projektů. Jen finanční podpora pro drobné podnikatele včetně zemědělců čítá 15 úspěšných žádostí. V Náchodě a mezi Velkým Poříčím a Hronovem byly vybudovány krásné naučné stezky, na které MAS poskytla stoprocentní dotaci. Také na Bezděkově v minulém roce úspěšně dokončili rekonstrukci fasády kostela. Kromě toho pokračují víceleté projekty – například příměstské tábory v Polici nad Metují nebo Náchodě. V letošním roce se navíc rozhodne o schválení projektů v dalších minimálně 6 výzvách.

To však není zdaleka všechno z naší činnosti. Uspořádání pracovní snídaně pro zástupce obcí byl stěžejní bod jara, na kterém došlo k představení plánovaných výzev. Díky tomu mohla vedení vašich obcí v předstihu připravit projekty, na které si u nás následně žádali o dotaci. Dále jsme se podíleli na druhém ročníku Farmářského filmového léta v Bělém nebo na workshopu pro děti a dospělé Pojďme si hrát a počítat pořádané v areálu Déčka Náchod. Nadále pokračujeme v podpoře předškolního, základního a neformálního vzdělávání na Náchodsku. Jedná se především o semináře a workshopy pro pracovníky ve vzdělávání.

Kromě toho jsme v průběhu září spolupořádali velkou konferenci zaměřenou také na rozvoj vzdělávání, která se uskutečnila v broumovském klášteře. Poprvé jsme se zapojili do Týdne vzdělávání dospělých pod patronací Úřadu práce v Náchodě, a to formou programu s názvem „Jen nápad nestačí“. Zájemcům bylo ukázáno, co je potřeba, aby se z nápadu zrodil konkrétní projekt. Zaměřili jsme se více i na problematiku kyberšikany. V této oblasti jsme pořádali jednak semináře pro učitele základních i středních škol, interaktivní divadla pro žáky a studenty a v neposlední řadě přednášky pro rodiče a veřejnost. Naší snahou bylo upozornit na tento doposud trochu skrytý problém co nejširší spektrum obyvatel a ukázat jim možnosti prevence kyberšikany.

V neposlední řadě jsme se vloni rozhodli podpořit aktivní lidi a organizace při pořádání kulturních nebo sportovních aktivit. Nakonec bylo vybráno hned 11 akcí, z nichž některé ještě neproběhly a můžete se na ně těšit v prvním čtvrtletí letošního roku. Jedná se o Festival Jeden svět v Polici nad Metují, Středeční pohár organizovaný SKI Police nad Metují, Bezděkovský biatlon a stále je možné navštívit naučnou stezku „Hronov pěšky“. Na podzim se za našeho přispění konal například Lampionový průvod na sv. Martina v Polici nad Metují, Historická ukázka vojenského spolku T-S 20 Pláň z Jižní Francie roku 1944 ve Stárkově nebo Zimní táboření na Hvězdě.

Pro více informací dál sledujte naše webové stránky, náš facebook anebo se za námi stavte na lahodnou kávu v naší kanceláři ve Velkém Poříčí ve 2. patře úřadu městyse. Neboť i v roce 2020 hodláme podporovat spolky, obce a lidi, kterým není veřejný a kulturní život lhostejný. Společně chceme, aby se nám žilo v MAS Stolové hory dobře, neboť je to místo, kde jsme doma.

Více o našich projektech se dozvíte z naší mapy projektů a pokud se chcete stát naším členem, stačí jen vyplnit přihlášku.