Hora

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2018

Zápis ze zasedání rady dne 18. 1. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 18. 1. 2018

Zápis ze zasedání rady per rollam ve dnech 2. – 7. 2. 2018

Usnesení ze zasedání rady per rollam ve dnech 2 – 7. 2. 2018

Zápis ze zasedání rady per rollam ve dnech 12. – 19. 2. 2018

Usnesení ze zasedání rady per rollam ve dnech 12. – 19. 2. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 1. 3. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 1. 3. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 20. 3. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 20. 3. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 20. 4. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 20. 4. 2018

Zápis ze zasedání raydy per rollam ve dnech 3. – 4. 5. 2018

Usnesení ze zasedání rady per rollam ve dnech 3. – 4. 5. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 9. 5. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 9. 5. 2018

Zápis ze zasedání rady per rollam ve dnech 28. 5. – 5. 6. 2018

Usnesení ze zasedání rady per rollam ve dnech 28. 5. – 5. 6. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 20. 6. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 20. 6. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 8. 8. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 8. 8. 2018

Zápis ze zasedání rady per rollam ve dnech 5. – 7. 9. 2018

Usnesení ze zasedání rady per rollam ve dnech 5. – 7. 9. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 2. 10. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 2. 10. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 1. 11. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 1. 11. 2018

Zápis ze zasedání rady dne 5. 12. 2018

Usnesení ze zasedání rady dne 5. 12. 2018