Hora

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2013

V roce 2013 byla rada, jak je v současnosti chápána, nazývána programový výbor.

Zápis ze zasedání programového výboru dne 30. 5. 2013