Hora

Zápisy ze zasedání hodnotitelské komise v roce 2016

V roce 2016 neproběhlo  žádné zasedání hodnotitelské komise.