Hora

Místní akční skupiny podporují hospice či terénní služby

Oblast sociálních služeb je mnohdy opomíjená ze strany občanů i poskytovatelů příspěvků. Velká část lidí je tyto služby nucena využít a až v tu chvíli dokáže ocenit péči zaměstnanců sociální sféry. Místní akční skupiny (MAS) v Královéhradeckém kraji zprostředkovaly desítky milionů na rozvoj sociálních služeb. Během posledních pěti let tak například charity využívají auta pro terénní péči. Finančně podpořené projekty pokrývají všechny fáze života od prenatální až po případnou hospicovou péči.

Celkem 15 MAS fungujících v Královéhradeckém kraji napomáhá rozvoji regionů nejen dotacemi pro lokální smysluplné projekty. MAS se velmi zaměřují na školství, avšak další oblastí, která je v některých případech i se vzděláváním dětí propojená, jsou právě sociální služby. Škála působení sociálních služeb zahrnuje péči o zdraví, ale také například pomoc dětem ze znevýhodněných rodin, vyhledávání vhodného zaměstnání sociálně slabým či vytváření pracovních míst pro ně.

Hospic Dítě v srdci, který podporuje a provází rodiny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo krátce po něm, mohl prostřednictvím financí od MAS Nad Orlicí zaměstnat sociálního pracovníka a krizového interventa.

Díky mnoha projektům v kraji dochází k usnadnění péče pracujících rodičů o děti. Pro menší děti díky MAS vznikly dětské skupiny či jesle. Hlídání a vzdělávací program vyplní starším dětem smysluplně čas v době, kdy jim skončí výuka, ale rodiče ještě nejsou doma z práce. Například ve Vrchlabí provozuje EDDA v odpoledních hodinách klub pro školáky. O děti se během jarních i letních prázdnin starají na desítkách příměstských táborů, které pořádají například MAS Stolové hory, MAS Podchlumí či Společná Cidlina. Díky dotaci je možné tábory nabízet za zvýhodněnou cenu i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Na základě poptávky MAS Broumovsko+ zajistila působení speciálního pedagoga v Broumově, který pracuje s rodiči a jejich dětmi. „Tento pedagog pomáhá řešit neshody v rámci rodiny, problémy ve vzdělávání nebo s výchovou. Existenci poradenství a spolupráci se speciálním pedagogem si velmi chválí nejen samotní uživatelé, ale také zástupci místního OSPOD i nízkoprahového zařízení,“ upřesňuje Kristýna Jagošová, manažerka z MAS Broumovsko+.

Dotaci na stavební úpravy nevyužívaného objektu v areálu sociálního podniku Prádelny Ráj v Markvarticích u Jičína využil ISIS – M o.p.s. Po rekonstrukci vznikl nový sklad prádla a zázemí pro založení nové podnikatelské aktivity sušárna ovoce a zeleniny formou lyofilizace, tedy sušení mrazem. V rámci navazujícího projektu z Operačního programu Zaměstnanost pak došlo ke vzniku nového pracovního místa a dovybavení nové provozovny. „Kromě tohoto projektu jich máme v našem regionu dalších 9, které jsme podpořili částkou ve výši téměř 20 milionů korun,“ doplňuje Veronika Horáková z Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj.

V poslední době je na vzestupu terénní hospicová péče, která umožňuje umírajícím setrvat až do skonu s rodinou v prostředí, kde jsou doma. Hospice bojují se zajištěním potřebného zázemí a vybavení, pro mobilní hospic je kromě lidské síly důležitý automobil, který zvládne denně ujet někdy až stovky kilometrů. Nové automobily pořízené díky MAS Krkonoše jezdí ve Vrchlabí, Žacléři nebo Svobodě nad Úpou. Taktéž na Hronovsku a Náchodsku na silnicích potkáte vozy pečovatelské služby nebo charity nakoupené prostřednictvím MAS Stolové hory. „Vozy jsme od dodavatele převzali těsně před první vlnou pandemie, takže je pracovnice mohly využívat nejen k běžné činnosti, ale také k zajištění nákupů pro seniory,“ doplňuje Marek Špelda z Oblastní charity Náchod. Unikátem je sedmimístný elektromobil, jenž byl s podporou milionové dotace zprostředkované MAS Království – Jestřebí hory pořízen pro obsluhu klientů pečovatelské služby ve Rtyni v Podkrkonoší. MAS chystají další projekty a v oblasti sociálních služeb budou aktivní i v budoucnu.

Mirka Soldánová, MAS Stolové hory


Můžete si přečíst i o našich dalších aktivitách.