Hora

MAS za hranicemi

MAS Stolové hory rozšiřuje své aktivity také do polského příhraničí. Místopředseda MAS Josef Thér společně s koordinátorkou v oblasti vzdělávání Janou Vanišovou navštívili sousedy v Kudowě Zdroj a Bielawě. Hlavním tématem rozhovorů byla budoucí možná spolupráce, jak na úrovni celé MAS nebo jejich jednotlivých členů.

V Kudowě Zdroj se sešli s vedení města, starostkou Anetou Potocznou a jejím zástupcem Mariuszem Fleszarem. Hovořilo se o možné spolupráci na úrovni místních akčních skupin, které působí na společném příhraničí, a možnosti čerpání finanční prostředků z Programu rozvoje venkova.

Zleva: Burmistrz Aneta Potoczna, Zastempca Burmistrza Mariusz Fleszar, Jana Vanišová, Josef Thér

 

V Bielawě jednali s novým starostou Andrzejem Hordyjem na téma spolupráce v Euroregionu Glacensis na úrovni základních škol, které regionálně spadají do MAP v rámci Místní akční skupiny Stolové hory. Další zaměření možné spolupráce je na seniory, konkrétně na služby a péči a také jejich opětovné začlenění do společnosti.

Josef Thér s Andrzejem Hordyjem

 

Prvním výsledkem společných jednání je podání miniprojektu programu česko-polské spolupráce v Euroregionu Glacensis městysem Velké Poříčí s partnerem Zespól Osrodków Wsparcia z Bielawy (příspěvková organizace města) s podporou města Kudowa Zdroj. Realizace projektu je plánovaná na roky 2020 – 2021.