Hora

Podporujeme cyklodopravu

MAS Stolové hory ukončila formální i věcné hodnocení projektů ve 4. výzvě MAS v IROP zaměřené na podporu cyklodopravy. Nyní se čeká pouze na závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu.

Jediným podpořeným projektem se stává cyklotrasa Žabokrky – Velké Petrovice. Svedením cyklotrasy mimo silnici dojde ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů, ale všech uživatelů dané komunikace. Projekt vede ke zkvalitnění dopravní infrastruktury ve vztahu k ekologické a udržitelné formě dopravy a tím přispívá ke zvýšení kvality života v území MAS Stolové hory. MAS tuto stavbu podpoří částkou 7 500 000 Kč. Gratulujeme!