Hora

Hledáme posily do týmu

Kolektiv MAS v současné době doznává změn. A ty znamenají příležitost pro hledání nových tváří do týmu. Jsme organizace, která působí v regionu
a funguje v různých oblastech jako je vzdělávání, sociální oblast, dotační podpora nebo nově také komunitní energetika. Máte-li chuť rozvíjet region,
ve kterém žijete, právě nabízíme tyto pracovní pozice:

Účetní / finanční manažer

Projektový manažer / administrátor projektu

Administrativní pracovník / odborný asistent

Koordinátor pro komunikaci a aktivity / administrátor projektu


Účetní / finanční manažer

Hledáme muže či ženu na pozici účetní/finančního manažera. Mělo by mu být vlastní i finanční řízení několika projektů, vyúčtování dotací, tvorba cash flow a komunikace s úřady.

Ke konci roku kancelář opustí kolegyně Lada, která se v důchodu již nechce věnovat tabulkám a číslům. Ráda by však předávala celou agendu postupně, což může klidně trvat i do prvního čtvrtletí roku 2024. A vzhledem k tomu, že preferujeme klidnější a pohodovou předávku, tak oceníme Váš nástup již na podzim.

Přesný termín Vašeho nástupu, včetně výše úvazku, záleží na společné domluvě.


Projektový manažer / administrátor projektu

Na tuto pozici hledáme samostatnou, pečlivou a pracovitou osobu, kterou láká zapojit se do tvůrčí, administrativní, organizační a koordinační práce v projektech z oblasti zemědělství, lesnictví, občanské vybavenosti, sociálních služeb a komunitní práce, sociálních služeb a komunitní práce, životního prostředí, komunitní energetiky a celkově rozvoje našeho regionu. Náplní práce bude administrace či řízení dotačních titulů ve výše uvedených oblastech a další.

Přesný termín Vašeho nástupu u nás záleží na společné domluvě (výše úvazku, časové možnosti) a pohybuje se v rozmezí 1/2024–6/2024.


Administrativní pracovník / odborný asistent

Na tuto pozici hledáme svědomitou, samostatnou, organizačně zdatnou osobu. Náplní práce je podpůrná činnost v administrativě, péče o zázemí organizace a plynulý chod kanceláře, organizační zajišťování akcí a další.

Přesný termín Vašeho nástupu u nás záleží na společné domluvě (výše úvazku, časové možnosti) a pohybuje se v rozmezí 12/2023–2/2024.

V případě zájmu nebo doplnění informací k výše uvedeným pozicím kontaktujte Pavla Rejchrta: tel.: 775 044 622, e-mail: rejchrt@mas-stolovehory.cz.


Koordinátor pro komunikaci a aktivity / administrátor projektu

Na tuto pozici hledáme komunikativní, pracovitou, flexibilní osobu, týmového hráče s organizačními schopnostmi, kterého zajímá proměna školství.

Smyslem projektu „Učíme se na Náchodsku – MAP 4“ je zajištění podpory vzdělávacím organizacím a všem, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká v současné situaci systémových změn. Zabýváme se tématy jako jsou inovativní metody ve vzdělávání, gramotnosti a kompetence pro život 21. století, vyvážená inkluze, předškolní vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání, IT, klima ve školách, wellbeing a další. Do společné tvorby strategie, tzv. MAP (místního akčního plánu vzdělávání), zapojujeme ty, kterých se téma vzdělávání týká.

Náplní práce je plánování, organizování a řízení aktivit projektu (konference, workshopy, semináře či projektové dny a koordinace pracovních skupin), komunikace se vzdělávacími organizacemi, zřizovateli škol, rodiči dětí a žáků či administrace a zpracování výstupů projektu aj.

Přesný termín Vašeho nástupu u nás záleží na společné domluvě (výše úvazku, časové možnosti) a pohybuje se v rozmezí 11/2023–2/2024.

V případě zájmu či doplnění informací kontaktujte Ladu Nevečeřalovou: tel.: 774 399 622, e-mail: neveceralova@mas-stolovehory.cz.


V úvahu připadá i kombinace uvedených pracovních pozic, dle Vašeho zájmu, odbornosti a zkušeností.

U všech pozic nabízíme příjemné pracovní prostředí v kanceláři ve Velkém Poříčí. Samozřejmostí je 5 týdnů dovolené, pracovní notebook a mobilní telefon.

V případě zájmu nebo doplnění podrobnějších informací kontaktujte Pavla Rejchrta nebo Ladu Nevečeřalovou (dle jednotlivých pozic, viz výše) nejpozději do 12. 10. 2023. Zároveň na jejich kontaktní e-maily zašlete profesní životopis a motivační dopis.


V případě nízkého zájmu si MAS vyhrazuje právo prodloužit termín uzavírky přihlašování, popř. vyhlásit další kola výběrového řízení. MAS si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Informace k výběrovému řízení v PDF verzi ke stažení