Foto

3. výzva PRV

Aktuálně: Většina projektů v této výzvy je již zrealizována a také proplacena.


  • MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 17. 5. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.
  • Celková výše dotace pro tuto výzvu byla 6 804 880 Kč.

V rámci této výzvy lze žádat ve čtyřech oblastech podpory:

  • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – alokace 1 800 000 Kč
  • Fiche 2 – Lesnická infrastruktura – alokace 504 880 Kč
  • Fiche 3 – Zakládání a rozvoje nezemědělských činností – alokace 3 500 000 Kč
  • Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva – alokace 1 000 000 Kč

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat přes Portál farmáře od 17. 5. 2019 do 1. 7. 2019.

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytne Mirka Soldánová, tel: 730 514 753, soldanova.masstolovehory@gmail.com. Semináře pro jednotlivé Fiche se uskuteční  20. – 21. 5. 2019 v budově Úřadu městyse (2. patro) ve Velkém Poříčí. Účast, prosím, potvrďte na e-mail: soldanova.masstolovehory@gmail.com.

 

Výběr žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání Rady

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání Hodnotitelské komise

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

 

Text výzvy a přílohy

Text 3. výzva MAS Stolové hory – PRV

Schválení výzvy RO SZIF 

POZOR – následující soubory pro Fiche obsahují interaktivní formuláře, proto je potřeba je stáhnout a prohlížet v programu Adobe Acrobat nebo Adobe Creator. Stažení je možné po kliknutí, kde uvidíte v novém panelu nebo okně prohlížeče vpravo nahoře několik ikon – kliknutím na třetí z nich dojde ke stažení souboru.

Fiche 1 –  3.1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 – 3.2 Lesnická infrastruktura

Fiche 3 – 3.3 Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Interní postupy pro PRV

 

Semináře pro žadatele

Pozvánka na semináře

Seminář – Investice do zemědělských podniků

Seminář – Lesnická infrastruktura

Seminář – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Seminář – Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanové MAS:

Doklad o souladu se Strategií

Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Vyjádření stavebního úřadu

Povinné přílohy k Fichi 2 – 3.2 Lesnická infrastruktura

Vyjádření ÚHUL

Vyjádření AOPK k lesním cestám

Povinné přílohy k Fichi 3 – 3.3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE

Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE

Povinné přílohy k Fichi 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v “Přehledu pozemlů určených k plnění funkcí lesa”

 

Důležité dokumenty a odkazy

Pravidla pro žadatele

Odkaz na Portál farmáře

Postup pro stáhnutí formuláře žádosti a podání na MAS a SZIF

Fiche 3 – Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE


Můžete také navštívit naši mapu podpořených projektů.