Hora

Podpořené projekty v OPŽP

Výsadba dřevin

  • Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují – lokalita Plachty a lokalita Klůček
    • Cílem projektu je vytvoření nových zelených ploch, remízů a koridorů, doplnění vzrostlé i keřové zeleně v lokalitách Plachty a Klůček v Polici nad Metují.
  • Výsadba zeleně v mikroregionu Policko
    • Budou vytvořeny zelené plochy v extravilánu obce Bezděkov nad Metují a městyse Machov (místní část Bělý).

Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout také v mapě.