Hora

Podpořené projekty v OPZ

Zaměstnanost

 • Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují
  • Projekt je zaměřen na vytvoření 2 pracovních míst v obci Žďár nad Metují (administrativa a údržba obecních ploch a budov), díky čemuž budou podpořeny 4 znevýhodněné osoby, kterým bude poskytnuta také odborná podpora a mimo jiné budou absolvovat i vzdělávací a motivační aktivity.
 • Nové pracovní místo jazykového lektora/ky
  • Projekt je zaměřen na vytvoření nového pracovního místa lektora/ky v oblasti jazykového vzdělávání v Náchodě a okolí.
 • Zvýšení zaměstnanosti v regionu vytvořením kvalifikovaného pracovního místa
  • V rámci tohoto projektu je v Náchodě vytvořeno nové pracovní místo pro lektora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti s působností v celém regionu Náchodska.
 • Nové pracovní místo asistenta/ky
  • V tomto projektu je vytvořeno nové pracovní místo asistenta/ky v Náchodě.
 • Zvýšení zaměstnanosti v regionu
  • V tomto projektu je vytvořeno nové pracovní místo projektového manažera z území MAS Stolové hory.
 • Vytvoření pracovního místa pokladní v muzeu
  • V tomto projektu je vytvořeno pracovní místo v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují.
 • Zvyýšení zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v obci Žďárky
  • V rámci tohoho projektu jsou vytvořena 3 nová pracovní místa v obci Žďárky – jedná se o technické pracovníky a administrativního pracovníka.

Sociální služby a sociální začleňování

 • Učí (se) celá rodina – region MAS Stolové hory
  • Projekt se zaměřuje na rodiny, které řeší problémy s bydlením, zadlužeností nebo nezaměstnaností a zároveň vychovávají děti, v čemž v určitých ohledech selhávají. Cílem je podporovat rodičovské kompetence a dovednosti, ale zároveň se zabývat sociálním a ekonomickým kontextem rodinného života, aby děti z těchto rodin měly vyšší šanci na uplatnění se ve společnosti.

Prorodinná opatření

 • Příměstské tábory v Polici nad Metují
  • V rámci tohoto projektu se uskuteční celkem 18 týdenních příměstských táborů, které by měly přispět ke zvýšení zaměstnanosti rodičů školních a předškolních dětí a pomoci rodičům sladit rodinný a pracovní život.
 • Déčko pro rodiny
  • Tento projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a školního věku v době školních prázdnin, což by mělo pomoci jejich rodičům pomoci ucházet se o pracovní místa, která by bez zajištěné péče nemohli získat.
 • Déčko pro rodiny II. – Družina Déčka
  • V rámci toho projektu je pečováno o děti v době mimo školní vyučování včetně vyzvedávání dětí ze školy. To má pomoci rodičům lépe sehnat nebo udržet si pracovní místa.
 • Příměstské tábory Bavíme se sportem
  • Zvýšení dostupnosti služeb péče o děti v době letních prázdnin. Příměstské tábory jsou zaměřené na pohybové dovednosti.

Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout také v mapě.