Hora

Další podpořené projekty zaměřené na vzdělávací infrastrukturu

MAS Stolové hory ukončila formální i věcné hodnocení v 6. a 7. výzvě v IROP, které byly zaměřené na předškolní, neformální, volnočasové a celoživotní vzdělávání.  Nyní se čeká pouze na závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu.

V rámci předškolního vzdělávání byl podpořen projekt výstavby zařízení pro dětskou skupinu pro děti do 3 let na Lipí. Ve výzvě na neformální, volnočasové a celoživotní vzdělávání pak byl podpořen projekt Déčka Náchod, kde budou nově vybaveny dvě odborné učebny. Dále bude v budově Domu dětí a mládeže DOMINO v Hronově modernizována počítačová učebna a zrekonstruován bývalý byt školníka na řemeslnou dílnu a v Náchodě bude nově vybavena přírodovědná laboratoř při škole Academia Mercurii. Gratulujeme!