Hora

Členové MAS

MAS Stolové hory by neexistovala, nebýt aktivních a regionálnímu rozvoji nakloněných lidí z řad zástupců obcí, zemědělců, podnikatelů, firem, neziskových organizací i občanů jednotlivců.

 

Pokud i Vám není Vám lhostejný rozvoj regionu, ve kterém žijete? Chcete se stát členem MAS? Bližší informace k přihlášce najdete ZDE.

 

Členská základna MAS

 

K 18. prosinci 2018 má MAS Stolové hory 57 členů

 

veřejný sektor 

celkem 16 členů – 28 %

 

soukromý sektor 

celkem 41 členů – 72 %

FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ

 

FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ

  • Norbert Marel
  • Tomáš Ekrt
  • Josef Thér

 

PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

Každý partner Spolku má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku. Je-li partner členem orgánu MAS Stolové hory pak platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin ve Spolku nebude disponovat více než 49 % hlasovacích práv.

Zájmové skupiny MAS